Ta hand om kontoret

Du som äger ett företaget har ett ansvar för dina anställda men också lokalen. Du har säkert hyrt din lokal från ägaren och det gäller att hålla den i gott skick och att kontakta värden när det uppstår problem.  Smuts En smutsig arbetsplats är inte kul för någon och kan leda till ökade sjukdomar. DetRead More

Att synas som företag

Vad ditt företag behöver är att ni syns på olika sätt, många företag använder sig av olika marknadsföringsmetoder och vissa är bättre än andra. Den absolut bästa är när kunder pratar positivt till andra presumtiva kunder när de handlat, eller använt sig av ert företags tjänster. Att ha ett bra rykte i den bransch manRead More

Driva företaget framåt

Företag som står och stampar på samma ställe allt för länge kommer förmodligen att försvinna. Det gäller att driva företaget framåt och se de möjligheter som finns. Att skapa ett framgångsrikt företag gör sig inte själv utan med gemensamma krafter kan man åstadkomma mästerverk. Det är inte alltid det blir framgångsrikt bara utav att företagsledningenRead More

Uppskatta dina privata och professionella relationer

Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska visa sin uppskattning, många lider av en oerhörd prestationsångest när dem ska köpa presenter till anda. En prestationsångest som är obefogad eftersom att mottagaren allt som oftast blir gladare för gesten än presenten i fråga.  Att visa sin omgivning uppskattning gör man bäst i att varaRead More

Att börsnotera sitt företag

Driver man ett framgångsrikt företag så är det inte nödvändigt att börsnotera sitt företag. Det går utmärkt att driva bolaget utan detta och många väljer att stå utanför börsen och ändå växa som företag. Vad är det som gör att man väljer att notera sitt bolag på börsen? Vi kommer i denna artikel att påRead More

Utveckling genom konferens

Att skicka iväg hela eller delar av arbetsstyrkan på konferens kan för vissa företagsledare kännas som en lite jobbig och kostsam företeelse. Här gäller det dock att se den potential som finns tillgänglig och inte stirra sig blind på den faktiska arbetstid som går förlorad eller som sagt den totala kostnaden för konferensen som sådan.Read More

Välja kontorslokal – att tänka på

När man är skedet att behöva välja en kontorslokal, antingen som nystartad företag eller för att man flyttar ett existerande, finns det många aspekter man behöver tänka på. Detta är några av de viktigaste. Plats Platsen har olika betydelse för olika typer av företag, somliga behöver kanske fokusera mer på hur lätt anställda tar sigRead More

Konsten att skriva ett anbud

När man håller på med upphandlingar är anbudsskrivningen alltid den mest utmanande delen av processen. Det gäller att lämna ett konkurrenskraftigt anbud som samtidigt är lönsamt för företaget att binda sig till. Varje anbud man skriver bör anpassas efter kundens utvärderingsprocess och konsekvent följer alla instruktioner som upphandlaren kräver. Och detta betyder inte bara attRead More

En bra arbetsmiljö

Anställda som trivs på sin arbetsplats är något alla företag bör sträva mot. Först och främst får man ju en bättre stämning på kontoret och en glad anställd är också en mer produktiv anställd. Ett måste för att uppnå detta är en bra arbetsmiljö. Och detta är något man skapar med många olika ingredienser. DetRead More

Systematiskt miljöarbete

Enligt lag så ska alla företag arbete med ett systematiskt miljöarbete för att minska de problem som kan uppstå på en arbetsplats. Man ska inte se detta arbete som något besvärligt utan ett sätt att få en så god ordning som möjligt på den arbetsmiljö som finns i företaget. Det gäller att upptäcka de riskerRead More