Säker på arbetsplatsen

Säkerhet på arbetsplatsen är en viktig del av en av att vara en arbetsgivare. Åtgärder som måste vidtas för att säkra detta varierar såklart stor mellan olika arbetsplatser, men det finns alltid specifika aspekter man måste titta på.

Ett område alla måste tänka på är brandfaror. Bränder kan uppstå på praktiskt taget alla platser, oavsett om det finns brandfarliga gaser, vätskor eller varor där eller inte. De vanligaste brandskydden är förstås brandvarnare och brandsläckare. Brandvarnare måste finnas på alla inomhusarbetsplatser och ingen ska sitta längre än 12 meter från de andra. Brandsläckare ska också väljas beroende på vilket slags material som finns på arbetsplatsen. Dessa kommer i ett antal olika klasser:

  • A-släckare – för vanliga kontorsmiljöer, produktions- och lagerlokaler som huvudsakligen huserar trä, papper och textiler.
  • B-släckare – för miljöer där brandfarliga varor finns.
  • C-släckare – för miljöer där risk för gasbrand finns.
  • F-släckare – för miljöer där matfett och frityrolja hanteras.

En arbetsplats måste även vara utrustad att hantera skador, både mindre och allvarliga. Även om 112 alltid ska kontaktas omedelbart vid en allvarlig olycka kan det vara skillnaden mellan liv och död hur välutrustad arbetsplatsen i sig är. Igen gång blir detta tydligare om någon skulle drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Bara minuter kan göra all skillnad i världen. En av de bästa sakerna att ha till hands för en sådan situation är en hjärtstartare, speciellt en som går att använda utan tidigare erfarenhet. Se exempel på en sådan på HLR Hjälpen.

Men arbetare måste även skyddas från andra situationer. En vanlig sådan i många branscher är buller. Det finns tydliga riktlinjer på vilka nivåer är acceptabla och hur man går till väga för att skydda arbetare när nivåerna överstiger de utsatta gränsvärdena. Mer information om detta går att hitta på Arbetsmijöverkets webbplats.