Systematiskt miljöarbete

Enligt lag så ska alla företag arbete med ett systematiskt miljöarbete för att minska de problem som kan uppstå på en arbetsplats. Man ska inte se detta arbete som något besvärligt utan ett sätt att få en så god ordning som möjligt på den arbetsmiljö som finns i företaget.

Det gäller att upptäcka de risker som finns på en arbetsplats och åtgärda dessa så inget hinner hända. Man ska även se till att arbetsförhållandena är goda så man kan minska arbetsrelaterade sjukskrivningar. En arbetsplats ska vara trivsam att gå till och det ska finnas en god ordning i den organisation man arbetar i. Hos Arbetsmiljöverket så får man all information som är nödvändig.

Arbetsmiljön ska undersökas för att kunna bedömas om det finns risker på arbetsplatsen som de anställda kan utsättas för. Det kan vara allt från att sjukvårdsartiklar finns tillgängliga för alla till att det är god kamratskap på arbetsplatsen. Den psykosociala miljön är minst lika viktig som något annat. Något som kan vara ganska enkelt att åtgärda är just detta med första hjälpen väskor och annat relaterat till detta. Hos HLR Hjälpen så hittar ni hjärtstartare av hög kvalité som kan köpas in till företaget. Det finns även utbildningar att gå inom HLR som kan vara bra för de anställa att få gå.

Det absolut viktigaste i ett systematiskt miljöarbete är att följa upp hur det har gått, vad har åtgärdats och inte. Vilken effekt har de åtgärder som gjort fått och skulle man kunna göra något mer eller annorlunda. Att skapa rutiner som gör detta med miljöarbetet som en del av företaget är viktigt. Att följa upp det arbete som gjorts är viktigt så att allt som man vill åtgärdat blir något gjort. Det finns alltid en risk att man påbörjar ett miljöarbete och att saker hamnar mellan stolar.

Det är lika viktigt med den psykosociala miljön som med annat. Att inte må bra på en arbetsplats för man bli utfryst eller mobba ska inte finnas överhuvudtaget. Det är den som mobbar eller fryser ut som ska få sig en tillsägning och det ska samtalas så att inget av detta uppstår på en arbetsplats. Det är frågan om vuxna männiksor som ska kunna arbeta tillsammans. Det är aldrig okay att mobba någon annan så detta är en viktig punkt som måste tas upp på våra arbetsplatser.