Fördelar med medarbetarundersökningar

På många arbetsplatser är medarbetarundersökningar ett nödvändigt ont, något som delas ut och fylls i en gång om året för att cheferna vill det. Men resultaten ignoreras eller är helt betydelselösa för utvecklingen av företaget. Men en sådan undersökning kan vara till nytta för så mycket mer!

Gemensamma beslut

Gör en anonym undersökningar för att komma fram till gemensamma beslut på företaget. Det kan handla om saker såsom om de anställda ska få röka på balkongen eller inte? Tvärtemot vad många kanske tro, kan en förening inte förbjuda rökning på balkongen men ni som hyr eller äger lokalen kan tillsammans komma överens om att inte tillåta det eller inte.

En undersökning kan också användas för att besluta om andra saker utanför de huvudsakliga arbetsuppgifterna såsom fördelning av städning, hur man gör schemaändringar och hur flextiden ska fungera hos er.

Välmående

Det gäller att någon tar ansvar över resultaten från en undersökning, speciellt när det kommer till miljö och arbetshälsa. Om majoriteten av anställda anser att de inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter, måste ledningen samlas och diskutera hur detta kan lösas. En ohälsosam arbetsmiljö fostrar inte lojalitet och skapar inte långvariga anställningar.

Samhörighet

Forma en undersökning som visar på hur väl anställda förstår sina och andras uppgifter. Anställda känner sig tryggare när de förstår helheten med företaget, inte bara sin egen avdelning. Det kan också leda till effektivare arbetssätt när någon från en annan avdelning kommer med förbättringsförslag som effektiviserar arbetet mellan avdelningar.

Ta in hjälp

Om undersökningarna inte fungerar eller om ledningen har svårt att få svar på sina frågor, kan ni behöva ta in hjälp utifrån. Med proffs bakom ratten kan ni berätta vad ni vill veta och de utformar en undersökning som ger cheferna rätt information. En sådan undersökning kan vara väl värt att göra en gång om året, medan mindre undersökningar kan göras mer frekvent och med mindre innehåll.