Tänk på den fysiska arbetsmiljön

Kontor är väldigt vanliga arbetsplatser i världen men många är allt annat än optimerad för de arbetsuppgifter som tar plats där. När det kommer till arbetsmiljön kan detta ses i tre perspektiv: fysisk, mental och social miljö. Här tänker vi dock titta närmare på just den fysiska miljön. 

Ljuset

Belysning är en viktig del som inte alltid får den uppmärksamhet den bör. Dålig ljussättning i ett kontor kan skapa problem för de anställda och leda till en rad olika besvär, och inte bara för ögonen. Kontorsbelysning ska skapa en jämn ljusbild, vara tillräckligt stark för att kunna tydligt se i alla arbetsuppgifter, men inte så stark att det bländas. Det finns gott om belysning som riktar sig specifikt till kontorsmiljöer och är värt att utforska närmare för alla kontor.

Luften

Bra luft är också minst lika viktigt för alla som vistas i lokalerna. Medan det inte är nämnvärt ett lika allvarligt fall som det kan vara på vissa industriarbetsplatser är det fortfarande inget man bara kan avfärda och säga duger för bara ett kontor. Dålig luft kan göra arbetare trötta och ge dem huvudvärk. Inte nog med att det försämrar produktiviteten, det har även en negativ inverkan på moralen. Även om det kan vara många faktorer som samspelar för att skapa den dåliga luften i ett kontor är det ofta ventilationen som har det största ansvaret. Att då ta kontakt med en ventilationsfirma som kan undersöka problemet och föreslå en lösning är ett bra steg i rätt riktning.

Ergonomin

Ergonomi är knappast ett nytt koncept, men tyvärr förekommer det fortfarande ergonomiska utmaningar på arbetsplatsen som kan lösas med relativt enkla metoder. Bristande arbete med ergonomin går ut över de anställda som i sin tur kan få problem med rygg, axlar, nacke och många andra områden i kroppen. Att veta vilka ergonomiska brister som kan finnas på ett kontor och vad man kan göra åt dem är en viktig del av den kontinuerliga miljöarbetet på arbetsplatsen.