Ljusets betydelse

Genom åren har det gjorts en hel del forskning om ljusets betydelse för hälsa, arbetsprestation och vakenhet. Behovet av elektriskt ljus på arbetsplatser och offentliga inomhusmiljöer har studerats och framförallt har forskningen fokuserat på inomhusljusets betydelse för människans välbefinnande och trivsel. Hur vi reagerar, mår och känner oss är till viss del beroende på i vilken ljusmiljö vi arbetar, lever och befinner oss i.Belysningen påverkar oss på olika sätt – ljusets färgsättning, styrka och vilken typ av lampa som ger inomhusljuset är viktiga faktor för att få en behaglig ljusmiljö. Belysning som efterliknar solljuset ger oss välbehag, ökad vakenhet och en ökad energi. Lysrörsarmatur ger ett sterilt och vitt ljus, vilket leder till trötthet och ointresse enligt professor Torbjörn Laike. Ljuset behöver komma från fler ljuskällor än endast komma taket – för att vakenheten skall stärkas hos människorna som vistas i rummet behöver man även belysa väggarna i ett rum.

Kontorsljus

Ljusmiljöerna inom kontor och arbetsplatser bör i så lång utsträckning som möjligt eftersträva det naturliga solljusets dygnsrytm. Och ge sken från flera ljuskällors olika placeringar enligt nutida forskning. Det bästa ljuset är det naturliga solljuset och att få tillgång till en sådan ljuskälla i en inomhusmiljö är otvivelaktigt det bästa alternativet för människans välmående och trivsel. Och ny teknik ger oss fördelarna av effekterna av solljus inomhus. Genom att idag kunna ta med solljuset in på arbetsplatserna sprider vi solljus över välmående, pigga och energifulla arbetskollegor åt företag.För att skapa ett bra arbetsklimat med vakna, energifulla och glada medarbetare på ett kontor behövs ett behagligt och kvalificerat inomhusljus. Kontorsljuset på en arbetsplats skall vara väl tillämpat utifrån vilka arbetsuppgifter som skall genomföras på arbetsplatsen. Om arbetsuppgifterna är synkrävande på olika sätt behövs i regel extra belysning utöver den befintliga allmänna rumsbelysningen.Öppna kontorslandskap eller cellkontor är två olika varianter av arbetsstationer och där behöver ljusmiljön anpassas utefter individens respektive behov. Tänk på att alla anställdas syn är individuell – vi har alla olika bra eller dålig syn beroende på exempelvis ålder eller ögonsjukdomar.