Sjukfrånvaro på företaget

Vi blir alla sjuk någon gång och måste ta frånvaro från arbetet. Somliga drabbas oftare än andra men när det väl händer är det bra att veta som egentligen händer och hur detta går till. Det första steget när något blir sjuk är att anmäla detta till arbetsgivaren. Olika företag har ju olika sätt att göra detta men fler och fler föredrar att använda mer digitala system för att snabbt och enkelt kunna hantera sådana ärenden. Det är också fördelaktigt då man snabbt kan få en översikt för enskilda anställda men även hur mycket sjukfrånvaro det varit på hela företaget under en viss period.Som arbetsgivare är man skyldig att betala sjuklön till en anställd som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Denna sjuklön betalar man de första 14 dagarna. Om frånvaron blir längre än så går betalningsansvaret över till Försäkringskassan istället. Exakt vilka uppgifter som måste lämnas i samband med denna anmälan kan variera beroende på vilket kollektivavtal företaget har. En del kan till exempel innehålla regler om att försäkran ska innehålla uppgifter om en diagnos. På de flesta företag är dock detta inte ett krav.Redan efter den 8:e dagen måste man dock ha en läkarintyg eller utlåtande om att den anställdas arbetsförmåga är nedsatt. Som arbetsgivare räcker det med att få en kopia på detta intyg eller utlåtande. Det är också arbetsgivaren som är skyldig att sjukanmäla anställda till Försäkringskassan.Uppgifter om anställdas hälsotillstånd eller andra uppgifter som dyker upp i samband med sjuklön och relaterade områden får ej spridas vidare. Detta betyder att som arbetsgivare har man tystnadsplikt när de gäller denna typen av uppgifter. Detta gäller dock för alla som är inblandade i handläggandet av sjuklönen.Trots att Försäkringskassan tagit över betalning av sjukpenning är det fortfarande möjligt att betala ut lön till en anställd. Det är upp till varje arbetsgivare att välja om de vill göra detta. Sjukpenningen minskar dock om den anställda får mer än 90 % av sin normala lön. Sjukpenningen sjunker på så sätt att den anställde inte får mer än 90 % av sin normala lön med lön och sjukpenningen sammanlagda.