Tecken på ett för litet kontor

Ett växande företag kommer förr eller senare behöva mer kontorsyta, men det är tyvärr något många inte inser förrän det gått lite för långt. Vill man göra sig själv och sina anställda en stor tjänst gäller det att vara vaksam på detta.

Den mest självklara lösningen är ju att byta kontor och medan det kan vara besvärligt och opraktiskt av flera olika anledningar kan det också vara det enda rätta att göra. Hur som helst kommer här några punkter man bör hålla ett öga på för att bäst kunna avgöra om kontoret är för litet.

1. Man förlorar anställda

Personer säger upp sig av en rad olika anledningar, men en av dem är problem med arbetsmiljön. Att jobba i ett kontor där man knappt har utrymme att röra sig skapar inte bra arbetsmiljöer och går det tillräckligt långt kommer det finnas personer som väljer att söka andra jobb istället.

2. Konferensrummet blir en arbetsplats

Märker man upprepade gånger att det alltid verkar vara anställda inne i konferensrummet och arbetar kan detta vara ett tecken på att de inte har utrymme att göra sitt arbete annars. Och att se till att folk städar ur sig därifrån inför varje tillfälle då man behöver använda konferensrummet är inte på något sätt en hållbar lösning.

3. Kontorsmaterial överallt

Det kan också hända att ens förvaringsutrymmen blir full och allehanda kontorsmaterial letar sig ut till alla möjliga områden av kontoret. Inte nog med att man inte kommer att kunna ha allt ordnat på ett bra sätt, det blir väldigt stökigt på kontoret och det försämrar bara arbetsmiljön ännu mer.

4. Fikarummet slutar vara en tillflyktsort

Ett för litet fikarum kan betyda att anställda inte riktigt kan använda det på det sätt som är menat. Istället för att ta sina raster där och bara ha någon plats att varva ned på finner man att anställda lämnar byggnaden eller använder delar av kontoret som inte var tänkt för dessa aktiviteter. Åter igen något som kan negativt påverka arbetsmiljön. Detta problem kan dock vara begränsat till själva fikarummet och att man helt enkelt behöver ett större.