Få koll på både hållfasthet och sortering inom virkesindustrin

Vid all tillverkning av produkter som är baserade på trä, som möbeltillverkning eller vid byggnationer av till exempel byggnader eller altaner, kräver anordningen en viss densitet och hållfasthet på konstruktionsvirket. Konstruktionsvirke som blir sålt via handeln blir därför alltid mätt och sorterat i olika hållbarhetsklasser som C14, C18, C24, C30 och C35.

Virkets egenskaper beror främst på trädslaget, men även på hur råvaran blivit framtagen. Eftersom olika typer av virke passar till olika ändamål är det viktigt att ta reda på fuktkvot, densitet och hållfasthet i varje virkesbit.

Effektiv kvalitetsklassning och sortering av virke

Det finns idag olika metoder för att mäta och klassa virket såväl manuellt som maskinellt. Det går även att förutse egenskaperna hos ett träd medan det fortfarande står i skogen. Vid försäljning utav stora mängder virke är en effektiv och säker metod av stor vikt. Mätningen hjälper till så att virket hamnar på rätt plats, samt att prissättningen blir korrekt.

Ett exempel på de företag som erbjuder maskinella produkter som mäter virkets hållfasthet och styvhet är Dynalyse. Deras Precigrader kan klassa upp till 260 bitar per minut och kvalitetsbestämmer enligt europeisk, nordamerikansk eller australiensisk standard. Resultatet sparas sedan både som en rapport och som statistik som kan bli använd vid utvärderingar och liknande.