Vintern kommer – var beredd för takskottning

Snart är vintern här, och det är dags att återigen tänka på vinterunderhåll för din bostad. Även om snö ger en härlig vinterkänsla kan tunga snöfall göra det nödvändigt med takskottning. För att enkelt och säkert få ditt tak skottat kan du gärna anlita proffs.

Snö på taket kan skapa problem

Bland de problem som ofta uppstår är ett att det blir stor belastning på takkonstruktionen. Detta kan ske när värmeläckage från det uppvärmda huset, kombinerat med den isolerande effekten från de yttre snölagren, får snön närmast yttertaket att smälta. Detta leder sedan till att snön börjar glida och lägger sig i rännorna. Ett annat problem som kan uppstå är att snö och is också rasar ner från taket, vilket riskerar att skada människor.

Ordna skottning av ditt tak

Hur ofta du behöver skotta ditt tak beror på vilken form det har. Om du har ett plattare, enklare tak behöver du hålla det under noggrannare uppsikt. Det är viktigt att det skottas när det behövs. Ett hus med sadeltak behöver du oftast inte skotta alls. Att själv skotta ditt tak innebär risker. Se till att du inte skottar ensam, har säkerhetslina, och dessutom håller dig till platta tak. Du kan därför gärna ta in experthjälp som säkert och skickligt sköter skottningen åt dig.