Företagspublikationer

Det finns många tillfällen när ett företag kan behöva trycka upp skriftligt material. Ett givet användningsområde är förstås marknadsföring och information: många företag väljer att trycka broschyrer eller häften där information av allehanda slag kan inkluderas. Det gör det lättare att få överblick över vilken bild av företaget som presenteras utåt – och dessutom gör det marknadsföringen betydligt snyggare. Att ge ett gott första intryck till såväl kunder och partners som anställda är en nyckelfaktor i att ha att framgångsrikt företag, och då kan inga detaljer lämnas därhän. För ett företag som arbetar med text och siffror är förstås en skriftlig redovisning ett måste i många fall.Alla företag har dock inte tillgång till ett eget tryckeri, så den som vill göra broschyren lite snyggare än att kopiera upp Word-dokument till alla parter får leta efter andra alternativ. Det insåg Vulkanmedia.se, och klev in på marknaden för att möta efterfrågan på att trycka eget material och ge möjlighet för de som inte haft någon tur med att få ett utgivarkontrakt.Genom att erbjuda alla en möjlighet att till ett rimligt pris trycka sina egna publikationer – dessutom i så små eller stora kvantiteter som man själv önskar – har det nu blivit lättare för företag att få sin information i ett praktiskt och snyggt format. Om företaget exempelvis har en årsredovisning på gång, så kan man använda sig av egenpublicering för att trycka fina inbundna exemplar.Ett annat område där ett företag kan ha nytta av ett egenpubliceringsföretag är rapporter som innehåller information om ett specifikt forskningsområde. Att publicera rapporten i bokform ger läsaren en bra överblick och risken minskar dessutom för att rapporten slarvas bort eller skadas av att transporteras i väskor och portföljer.Eftersom företag som Vulkan erbjuder beställaren möjligheten att själv bestämma antal böcker kan ni anpassa beställningen så att ni får rätt antal publikationer tryckta. Kom ihåg att om det rör sig om ett projekt som finansieras av EU, måste information om detta finnas med på titelsidan.