Välja kontorslokal – att tänka på

När man är skedet att behöva välja en kontorslokal, antingen som nystartad företag eller för att man flyttar ett existerande, finns det många aspekter man behöver tänka på. Detta är några av de viktigaste.

Plats

Platsen har olika betydelse för olika typer av företag, somliga behöver kanske fokusera mer på hur lätt anställda tar sig till kontoret medan andra även måste tänka på hur kunderna tar sig dit enklast. Kan man tillfredsställa både anställda och kunder med sitt platsval är man på god väg.

Pris

Priset är något alla lägger stor fokus på och man måste ju kunna ursäkta utgiften av en dyrare kontorslokal i budgeten för att kunna ta den. Inte heller bör man välja den billigaste lokalen man kan hitta heller då den mest trolig är billig av väldigt bra anledningar. Försök alltid hitta något som fyller kraven ni ställer på en lokal först och på priset efteråt.

Utformning

Lokalen måste ha ett bra utrymme och en fungerande planlösning för att man ska kunna använda den. Om ens verksamhet exempelvis kräver många enskilda kontor bör man verkligen inte ta en lokal som är designat för ett öppet kontorslandskap. Titta även på hur belysningsmöjligheterna ser ut och om de är tillräckliga för det arbete man utför.

Infrastruktur

Tänk på allt företaget behöver tillgång till och om det behovet kan tillgodoses av omgivande företag och förbindelser. Är det möjligt att kompromiss på några områden och vad skulle det i slutändan betyda för företagets verksamhet?